Nešťastná pátá čtvrť města Prahy byla odedávna obklopena tajemstvím.

Uzavřenost ghetta, jeho přeplněnost, odlišnost náboženských zvyklostí – to vše vytvořilo živnou půdu pro mýty a pověsti.

Tady jsou 4 z nich, které jsme vybrali z knihy Pražské židovské pověsti a legendy od V. V. Tomka.

1. O mrtvých dětech

V Josefově začalo umírat mnoho dětí bez zjevného důvodu. Šuškalo se, že jde o boží trest, ale nikdo netušil, za jaký zločin jsou pražští židé vlastně trestáni. Až Rabi Löw si proto povolal jednoho ze svých žáků a nakázal mu sebrat rubáš jednomu z mrtvých dětí, které o půlnoci vstávají z hrobů. Když se to podařilo, okradené dítě nemohlo bez svého rubáše ulehnout a musilo tak Rabimu vypovědět, které čtyři osoby z Josefova žijí nemravně. Dítko pak dostalo svůj rubáš zpět, nemravně žijící osoby byly potrestány a mor hned nadobro přestal.

2. O nevěstě ze Zlaté ulice

Židovka Hannina tak moc toužila po lásce, až se za svým milým vrhla do Vltavy. Jejím milencem se totiž stal mocný vodník hledající dívku, která by jej následovala do vodního světa. Porodní bába, která následně pomáhala rodit vodníkova syna, dostala za odměnu uhlí, jež se na břehu proměnilo ve zlato.

3. O bludném varhaníkovi

Žid, který přijal katolickou víru a stal se pak kaplanem u sv. Víta, o své poslední hodince zatoužil ulehnout na Starém židovském hřbitově a ležet tak vedle své někdejší milenky. I stalo se tak, ale nešťastník teď musí za svou náboženskou nestálost pykat a každý den o jedenácté hodině vstát z hrobu, přispěchat na vltavský břeh, kde na něj již čeká kostlivec, který jej v loďce převeze na Malou Stranu. Tam hraje tklivé písně na varhany a kostlivec šlape měchy.

4. Nešťastný obchod

Jeden z mnichů Emauzského kláštera tuze toužil po světském životě. Jenže k tomu potřeboval množství peněz. Žid mu slíbil peníze výměnou za nejsvětější svátost oltářní, kterou chtěl použít na čáry a kejkle proti svým nepřátelům. Domluvili se tedy, ale jejich tajnou schůzku vyslyšel jeden z mnichů kláštera. S dalšími řeholníky hanebného mnicha zajali a předali soudu. Ten byl velmi krátký – mnich byl sťat na klášterním nádvoří a žid byl rozčtvrcen a upálen na hranici. Oba teď chodí a straší na starých schodech poblíž chrámu sv. Kosmy a Damiána.